• Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan de afspraak niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk telefonisch of via de mail door.
  • Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan de afspraak niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk telefonisch of via de mail door.
  • Indien men te vroeg arriveert graag buiten de praktijk wachten, bijvoorbeeld in de auto. Graag ook buiten de praktijk de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen respecteren.
  • Alleen degene met de afspraak mag de praktijk betreden. Begeleider(s) familieleden en/of anderen mogen niet mee naar binnen.
  • Kom met lege handen naar de praktijk. Laat mobiel en tas thuis of in de auto. Doe de beugel in en laat het beugelbakje thuis. Er is geen mogelijkheid om iets in de hand te houden of neer te leggen tijdens het bezoek aan de praktijk.
  • De tablet waar er normaal wordt aangemeld is niet in gebruik, aanmelden kan aan de balie.
  • Het is onmogelijk de tanden te poetsen in de praktijk, graag thuis al grondig de tanden poetsen. Er kan dus ook geen tandenborstel aan de balie gevraagd worden.
  • Het patiëntentoilet is afgesloten, graag uw begrip hiervoor.
  • Een vervolgafspraak kan momenteel niet in de praktijk gemaakt worden; we nemen hiervoor contact op.

Voor de extra maatregelen die wij nemen i.v.m. het SARS-CoV-2 virus brengen wij overeenkomstig het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met ingang van 1 augustus 2020 bij ieder behandelingsbezoek een toeslag van € 4,26 in rekening (prestatiecode F902).
Indien u een aanvullende zorgverzekering voor orthodontie heeft zal deze toeslag door uw zorgverzekering vergoed worden.