Tijdens een orthodontische behandeling kunnen verschillende beugels gebruikt worden. Na een uitgebreid onderzoek leggen we in een persoonlijk gesprek uit hoe wij het probleem willen gaan oplossen en welke beugel(s) wij hierbij adviseren. Er zijn verschillende typen beugels die gebruikt worden tijdens een orthodontische behandeling:

Dit is een relatief eenvoudige beugel die gebruikt wordt in het wisselgebit of aan het einde van de behandeling om het resultaat te stabiliseren en te handhaven.  Deze beugel gebruiken we bijvoorbeeld als een voortand in de bovenkaak achter de voortand in de onderkaak doorbreekt en wij dit willen corrigeren door de bovenvoortand over de ondervoortand te duwen. Ook wordt deze beugel gebruikt als de bovenkaak te smal is voor de onderkaak.

Deze beugel kan worden gebruikt als de onderkaak te ver naar achteren ligt ten opzichte van de bovenkaak. De beugel stimuleert de groei van de onderkaak waardoor de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak naar voren wordt geplaatst.

Wanneer de bovenkaak te klein is voor de onderkaak kan de bovenkaak in een relatief korte periode verbreed worden met behulp van deze beugel.

Dit is een beugel die vaak in combinatie met een RME gebruikt wordt als de ontwikkeling van de bovenkaak achter blijft ten opzichte van die van de onderkaak. Hierdoor staan de ondertanden voor de boventanden. Met behulp van de beugel wordt de groei van de bovenkaak gestimuleerd.

Deze beugel kan gebruikt worden om de groei van de bovenkaak te remmen.
Er zijn twee soorten headgears, bij de cervical headgear loopt de band in de nek en bij de high pull headgear loopt de band over het hoofd (petjesbeugel).

Met behulp van deze beugel hebben wij controle over alle tanden en kiezen. Deze beugel kan zowel aan de voorzijde als achterzijde (linguale apparatuur) van de tanden geplaatst worden. Op deze manier zorgen we ervoor dat de tanden perfect in de boog komen te staan, maar ook dat de bogen goed op elkaar gaan passen, zodat het resultaat ook op de lange termijn stabiel blijft.

Dit is een metaaldraadje dat achter de voortanden geplaatst wordt om te voorkomen dat de voortanden na de orthodontische behandeling gaan verschuiven.

Dit is een transparant hoesje dat na de beugelbehandeling gedragen wordt om het behandelresultaat te stabiliseren en te behouden.