Voor start van de behandeling

Tijdens dit consult vragen wij u een korte vragenlijst in te vullen en wordt er een mondonderzoek gedaan. Aan de hand van de vragenlijst en het onderzoek kijkt de orthodontist of een orthodontische behandeling noodzakelijk is.
In samenspraak met u bekijken we wanneer de start van de behandeling het best kan plaatsvinden.

Bij dit bezoek verzamelen we aanvullende informatie, zoals röntgenfoto’s en afdrukken voor studiemodellen, waarmee we samen met de informatie uit het eerste consult een behandelplan opstellen.

Tijdens dit bezoek bespreekt de orthodontist de gebitssituatie aan de hand van de studiemodellen en de röntgenfoto’s. Ook leggen wij u dan precies uit wat ons behandelvoorstel is, de verwachte behandelduur, de risico’s en u krijgt een volledig kostenoverzicht. Daarna wordt gestart met de actieve behandeling.