Wij doen ons uiterste best om de behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen en aan uw wensen tegemoet te komen. Mocht u toch vinden dat wij u onjuist of niet zorgvuldig hebben geïnformeerd, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit bij de orthodontist meldt. Wij kunnen dan een persoonlijk gesprek met u aangaan om dit zorgvuldig te bespreken, zodat wij samen tot een passende oplossing kunnen komen.

Mochten wij samen geen passende oplossing vinden, dan kunt u terecht op: allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel. 0900 2025012). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die Wkkgz (Wet Klachten, Kwaliteit, Geschillen in de Zorg) aan iedere zorgaanbieder stelt.