Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De vergoeding voor de orthodontische behandeling door uw zorgverzekering is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Wij adviseren u om vooraf informatie op te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Actuele informatie over de hoogte van de vergoedingen vindt u op www.vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/

Toelichting materiaal/techniekkosten

De bedragen zoals die vermeld zijn bij de categorie beugels zijn de gemiddelde kosten. Elke beugel wordt op maat gemaakt. Voor alle apparatuur die bij ons laboratorium vervaardigd wordt kunt u bij het plaatsen van de beugel eventueel ter inzage een kopie van de techniekbon van het laboratorium opvragen.

Nota’s.

Wij houden ons graag uitsluitend bezig met mondzorg op maat. Wij zorgen liever voor u dan dat wij veel tijd besteden aan de financiële administratie. Daarom hebben wij de verwerking van de nota’s overgedragen aan Famed. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Het resterende bedrag betaalt u aan Famed. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Famed. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen over uw ontvangen nota?
Voor vragen over uw nota kunt u terecht bij Infomedics:

  • www.infomedics.nl
  • Servicedesk van Infomedics telefoonnummer 036-20 31 900
  • De servicedesk van Infomedics is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Privacy

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Consultatie en diagnostiek

Code | Omschrijving
Tarief
Voor het tarief van het eerste consult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.In het tarief van het eerste consult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:

– het inslijpen van één of meerdere elementen;
– het stellen van de indicatie tot extractie;
– het voorschrijven van oefeningen;
– het adviseren van ouders en verzorgers.

€ 26,75
Voor het tarief van het vervolgconsult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.In het tarief van het vervolgconsult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:

– het inslijpen van één of meerdere elementen;
– het stellen van de indicatie tot extractie;
– het voorschrijven van oefeningen;
– het adviseren van ouders en verzorgers.Het tarief voor een vervolgconsult kan niet in rekening worden gebracht voor een vervolgconsult binnen één maand na de datum waarop de patiënt zich voor het eerste consult bij de zorgaanbieder heeft vervoegd dan wel binnen één maand na de datum van een voorafgaand vervolgconsult dat in rekening is gebracht.Een vervolgconsult kan uitsluitend in rekening worden gebracht als er nog geen beugelcategorie (prestatie F401 tot en met F491) voor de betreffende patiënt is gedeclareerd, tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij deafgelopen 12 maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht.

€ 26,75
Indien tijdens een aangevangen behandeling met apparatuur wordt besloten om deze enige tijd te onderbreken en de patiënt tijdens deze onderbreking geen apparatuur draagt, kan voor een controlebezoek deze code in rekening worden gebracht.
€ 16,81
Voor dit tarief verricht de zorgaanbieder een eenvoudig onderzoek bij de patiënt, niet leidend tot een behandelingsplan. Het tarief is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen.Verder is in dit tarief begrepen de mondelinge of (indien gewenst) schriftelijke rapportage aan de patiënt en/of diens tandarts, en/of de behandelend tandarts of tandartsspecialist. Het tarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht, als de second opinion geschiedt op verzoek van de patiënt, en deze niet in behandeling is of komt bij desbetreffende zorgaanbieder. Het tarief is niet van toepassing voor intercollegiale consultatie.
€ 126,72
Uitgebreid onderzoek verricht de zorgaanbieder aan de hand van beoordeling van gebitsmodellen in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt.
Bij reeds aangevangen behandelingen met apparatuur kan deze verrichting niet worden gedeclareerd (de vergoeding is begrepen in het beugelconsult), tenzij sprake is van een eerdere interceptive behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen 12 maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht. Het vervaardigen van gebitsmodellen, zonder dat tevens beoordeling daarvan (onder prestatie F126) gedeclareerd wordt, is alleen in rekening te brengen indien dit geschiedt op verzoek van de adviserend tandarts of adviserend geneeskundige van ziektekostenverzekeraars dan wel een orgaan belast met (tucht)rechtspraak.
* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Gemiddelde techniekkosten gebitsmodellen: € 35
€ 20,57
Onder beoordeling van gebitsmodellen inclusief het bespreken van het behandelplan wordt verstaan: het bestuderen van studiemodellen, inclusief beoordeling met vastlegging van de bevindingen en inclusief het opstellen van een behandelingsplan en de bespreking van het plan met de patiënt en/of diens ouders of verzorgers.
Met andere woorden: bezoeken van de patiënt aan de zorgaanbieder die betrekking hebben op de beoordeling van gebitsmodellen kunnen niet naast de beoordeling van gebitsmodellen in rekening worden gebracht.Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan in rekening worden gebracht in die gevallen waarin nog geen behandeling met apparatuur heeft plaatsgevonden dan wel geen behandeling zal plaatsvinden, tenzij sprake is van een eerdere interceptieve behandeling met uitneembare apparatuur, waarbij de afgelopen 12 maanden geen beugelconsult in rekening is gebracht.In het geval dat een zorgaanbieder een door een collega aangevangen behandeling voortzet (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing van de patiënt) en deze zorgaanbieder een nieuwe beoordeling van gebitsmodellen geïndiceerd acht, kan − in afwijking van het hiervoor gestelde en onder Ad F125 − het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen eenmalig worden gedeclareerd naast het beugelconsult.Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan niet opnieuw worden gedeclareerd binnen een periode van twaalf maanden na een eerder gedeclareerde beoordeling van gebitsmodellen.
€ 74,26
Het maken van een kaakoverzichtsfoto.
€ 36,13
Dit tarief kan naast F155 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto(‘s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.
€ 21,18
Het maken van een schedelfoto / schedelröntgenfoto.
€ 22,63
Dit tarief kan naast F157 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto(‘s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.
€ 63,17

Behandeling

Code | Omschrijving
Tarief
Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, dan wel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, zoals individueel gemaakte tonghekjes.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Gemiddelde techniekkosten categorie 1: € 95
€ 138,74
Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear, palatinale bar of linguale boog.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Gemiddelde techniekkosten categorie 2: € 30
€ 145,11
Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei. Een voorbeeld hiervan is een blokbeugel (activator).* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Gemiddelde techniekkosten categorie 3: € 195
€ 167,34
Het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectie- apparatuur zoals bijvoorbeeld Herbst, MRA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beïnvloeden.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Gemiddelde techniekkosten categorie 4: € 95
€ 178,28
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.
Gemiddelde techniekkosten categorie 5 metaal: € 115
Gemiddelde techniekkosten categorie 5 keramisch: € 185
Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F481.
€ 421,80
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor beide tandbogen.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.
Gemiddelde techniekkosten categorie 6 metaal: € 230
Gemiddelde techniekkosten categorie 6 keramisch: € 370
Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F491.
€ 686,13
Het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur verkregen door een digitale set-up. Deze apparatuur bestaat uit tenminste 8 vacuümgevormde correctiehoesjes.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.Techniekkosten Spark dual arch:
Advanced: € 1939,63
Spark 20: € 1220,89
Spark 10: € 670,34

Techniekkosten Spark single arch:
Advanced: € 1443,53
Spark 20: € 920,81
Spark 10: € 508,20

€ 665,86
Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, voor één tandboog.
* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.
Gemiddelde techniekkosten categorie 8: € 1250
€ 519,69
Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, in beide tandbogen.
* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de gebruikte brackets en bogen.
Gemiddelde techniekkosten categorie 9: € 2500
€ 683,07
Deze prestatie betreft het verwijderen van beugels bestaande uit vaste apparatuur (categorie 5 t/m 9).Onder deze prestatie vallen de werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en het indien nodig plaatsen van retentieapparatuur (apparatuur waarmee het resultaat van de behandeling wordt vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand, bijvoorbeeld een spalkje). Ingeval van beugelcategorie 7 mag deze prestatie uitsluitend gedeclareerd worden als er bij het plaatsen attachments zijn aangebracht waarop de beugel aangrijpt. Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.
€ 115,56
Het verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling met beugel categorie 7 (refinements). Inclusief beugelconsult. Per kaak in rekening te brengen. Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht in een maand waarin ook een beugelconsult in rekening wordt gebracht. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij uitsluitend om de kosten van de vacuüm gevormde correctiehoekjes
€ 57,81
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit categorie 1. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 35,12
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 2. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 35,12
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 3. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 35,12
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 4. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 35,12
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 5. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 40,14
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 6. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 50,18
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 7. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 50,18
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 8. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 60,21
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 9. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 75,27
Per consult. Deze prestatie betreft het uitvoeren van nacontroles en retentiecontroles na afloop van de actieve beugelbehandeling. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugelbehandeling is gestopt.
€ 35,12
Per consult. Deze prestatie betreft het uitvoeren van nacontroles en retentiecontroles na afloop van de actieve beugelbehandeling. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is verwijderd en de retentie-apparatuur is geplaatst.
€ 40,14
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling.
Per consult. Deze prestatie betreft het uitvoeren van nacontroles en retentiecontroles na afloop van de actieve beugelbehandeling. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is verwijderd en de retentie-apparatuur is geplaatst.
€ 50,18
Deze prestatie mag in rekening worden gebracht bij het plaatsen van intermaxillaire correctieveren. Deze prestatie kan niet gedeclareerd worden bij reparatie of vervanging van de intermaxillaire correctieveren.
De kosten hiervoor zijn in het plaatsen inbegrepen, tenzij de kosten zijn veroorzaakt omdat de patiënt de apparatuur is verloren of als de beugel al gevolg van onzorgvuldig gebruik is beschadigd.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Gemiddelde techniekkosten plaatsen intermaxillaire correctieveren: € 185
€ 145,11
Het repareren of vervangen van (onderdelen van) orthodontische apparatuur die door gebruik zijn werkzaamheid heeft verloren. Deze prestatie is alleen van toepassing voor de materiaal- en techniekkosten van de apparatuur vallend onder beugel categorie 1 tot en met 4. Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht bij reparatie of vervanging na verlies of door onzorgvuldig gebruik.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Kostprijs
Het repareren of vervangen van (onderdelen van) een beugel (zoals een zelfligerende bracket) na verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het reguliere reparaties of vervangingen betreft.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 34,87
Het repareren en plaatsen van een retentiebeugel.Uitsluitend in rekening te brengen tenminste één jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is en eerder ook al sprake is geweest van retentie-apparatuur. Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die de actieve behandeling heeft gedaan, de retentie-apparatuur herstelt en plaatst (ook als dat in het eerste jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is, plaatsvindt en als eerder nog geen sprake is geweest van retentie-apparatuur).Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Gemiddelde techniekkosten herstel en plaatsen van retentie-apparatuur: € 50
€ 45,96
Het plaatsen van een extra retentiebeugel voor extra houvast. Met retentie-apparatuur wordt het resultaat van de behandeling vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de extra retentiebeugel in dezelfde kaak wordt geplaatst waarin ook de eerste retentievoorziening is geplaatst.Deze prestatie mag uitsluitend in rekening worden gebracht bij het vervaardigen van extra retentie- apparatuur in dezelfde kaak en die gelijktijdig gebruikt wordt met de eerste retentie-apparatuur. Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Gemiddelde techniekkosten extra retentiebeugel, per kaak: € 50
€ 45,96
Het plaatsen van een retentiebeugel.Uitsluitend in rekening te brengen bij patiënten die door een andere orthodontische zorgaanbieder of in het geheel niet orthodontisch behandeld zijn.Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht bij het plaatsen van een retentiebeugel indien de betreffende patiënt reeds eerder orthodontisch behandeld is door deze zorgaanbieder (dezelfde praktijk).In dat geval geldt dat het plaatsen van een retentie-beugel in de F492 is inbegrepen.
In het geval van vervanging van retentie-apparatuur dient prestatie F812 gebruikt te worden. Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd.* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
Gemiddelde techniekkosten plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt: € 50
€ 45,96
Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen van composiet en het polijsten van de elementen.
€ 7,04

Diversen

Code | Omschrijving
Bedrag
Wanneer een afspraak niet kan worden nagekomen dient deze tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurd wordt voor de gereserveerde tijd een vergoeding in rekening gebracht.
€ 26,75
Het maken van een plaat (mondbeschermer) die de tandenrij omsluit ter bescherming tegen beschadiging bij verschillende sporten, zoals boksen en hockey. Tot deze prestatie behoort het maken van gebitsafdrukken, registratie van de gebitssituatie, het plaatsen, het instrueren van de consument en twee maanden nazorg.* Exclusief materiaal-en/of techniekkosten.
Gemiddelde techniekkosten mondbeschermer € 50
€ 31,68
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese, het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s), alsmede het maken, vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/ verzorger(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien het consult waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden langer duurt dan tien minuten. Preventieve consulten waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden, mogen niet apart in rekening worden gebracht, indien deze korter duren dan tien minuten; dergelijke situaties behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten.
€ 15,78